LEKORE 4

Airearen mugimenduak

1.- Arnasa hartu: lotan dagoen sabel borobilak mugitzen du airea, gora eta behera, gora eta behera. Atzamar puntaz uki zenezake arnasa, hortxe, zilbor ondoan. Amen kumeak orgatxoetan Amek euren kumeak orgatxoetan daramatzate: medikuek lo gora begira egin behar dela diote eta kumeak lo doaz gora